Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈfɑː.ðɜː.ˌlænd/

Danh từ sửa

fatherland /ˈfɑː.ðɜː.ˌlænd/

  1. Đất nước, tổ quốc.

Tham khảo sửa