Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗəːn˧˧ lɛ̰˧˩˧ɗəːŋ˧˥˧˩˨ɗəːŋ˧˧˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəːn˧˥˧˩ɗəːn˧˥˧ lɛ̰ʔ˧˩

Tính từ Sửa đổi

đơn lẻ

  1. Riêng lẻ, không phổ biến.
    chỉ có một vài hiện tượng đơn lẻ
    hoạt động đơn lẻ
  2. Lẻ loi, đơn chiếc.
    sống đơn lẻ

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  • Đơn lẻ, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam