Tiếng ViệtSửa đổi

Động từSửa đổi

trưởng thành: trở thành người lớn

DịchSửa đổi