丱 – Theo ngôn ngữ khác

丱 có sẵn trong 11 ngôn ngữ.

Trở lại 丱.

Ngôn ngữ