Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

  Số ít Số nhiều
Giống đực écrit
/e.kʁi/
écrits
/e.kʁi/
Giống cái écrite
/e.kʁit/
écrites
/e.kʁit/

écrit /e.kʁi/

 1. Viết.
  Une feuille écrite des deux côtés — tờ giấy viết cả hai mặt
  Langue parlée et langue écrite — ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
 2. Thành văn.
  Droit écrit — luật thành văn
 3. Do trời định, đã định sẵn.

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
écrit
/e.kʁi/
écrits
/e.kʁi/

écrit /e.kʁi/

 1. Giấy tờ, văn bản.
 2. Kỳ thi viết.
 3. (Số nhiều) Tác phẩm.
  Les écrits de Victor Hugo — những tác phẩm của Vich-to-Huy-gô
  par écrit — bằng giấy tờ, trên giấy tờ
  Preuve par écrit — chứng từ bằng giấy tờ

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi