Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
 
Áo mưa.

Từ nguyên sửa

Từ ghép giữa áo +‎ mưa.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
aːw˧˥ mɨə˧˧a̰ːw˩˧ mɨə˧˥aːw˧˥ mɨə˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
aːw˩˩ mɨə˧˥a̰ːw˩˧ mɨə˧˥˧

Danh từ sửa

(loại từ cái, chiếc, tấm) áo mưa

  1. Áo mặc để đi mưa.
    Áo mưa cánh dơi.

(loại từ cái, chiếc) áo mưa

  1. (lóng) Bao cao su.
    Dùng "áo mưa" khi "yêu".

Dịch sửa