Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
suəŋ˧˩˧suəŋ˧˩˨suəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
suəŋ˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa