Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈvəl.ɡɜː]

Tính từSửa đổi

vulgar /ˈvəl.ɡɜː/

  1. Thông thường, thường, thông tục.
    vulgar superstitions — những sự mê tín thông thường (thường gặp)
  2. Thô bỉ, thô tục.
    vulgar manners — cử chỉ thô bỉ
    vulgar words — lời nói thô tục

Thành ngữSửa đổi

Danh từSửa đổi

vulgar /ˈvəl.ɡɜː/

  1. The vulgar quần chúng, thường dân.

Tham khảoSửa đổi