Tiếng Hà LanSửa đổi

Cách biến
cấp không biến biến bộ phận
vlug vlugge vlugs
so sánh vlugger vluggere vluggers
cao nhất vlugst vlugste

Tính từSửa đổi

vlug (dạng biến vlugge, cấp so sánh vlugger, cấp cao nhất vlugst)

  1. nhanh chóng: có tốc độ cao, không càn nhiều thời gian

Đồng nghĩaSửa đổi

Trái nghĩaSửa đổi

Từ liên hệSửa đổi