Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲajŋ˧˧ ʨawŋ˧˥ɲan˧˥ ʨa̰wŋ˩˧ɲan˧˧ ʨawŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲajŋ˧˥ ʨawŋ˩˩ɲajŋ˧˥˧ ʨa̰wŋ˩˧

Tính từ sửa

nhanh chóng

  1. Nhanh nhạy, gọnchóng vánh (nói khái quát).
    Giải quyết công việc nhanh chóng.
    Đòi hỏi phải tiến hành nhanh chóng, kịp thời.

Dịch sửa

Tham khảo sửa