Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲajŋ˧˧ ʨawŋ˧˥ɲan˧˥ ʨa̰wŋ˩˧ɲan˧˧ ʨawŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲajŋ˧˥ ʨawŋ˩˩ɲajŋ˧˥˧ ʨa̰wŋ˩˧

Tính từ

sửa

nhanh chóng

  1. Nhanh nhạy, gọnchóng vánh (nói khái quát).
    Giải quyết công việc nhanh chóng.
    Đòi hỏi phải tiến hành nhanh chóng, kịp thời.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa