Tiếng Việt sửa

 
Viên
 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
viən˧˧jiəŋ˧˥jiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
viən˧˥viən˧˥˧

Từ tương tự sửa

Địa danh sửa

Viên

  1. (Từ cũ, nghĩa cũ) Wien.

Dịch sửa