Tiếng Việt

sửa
 
Viên
 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
viən˧˧jiəŋ˧˥jiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
viən˧˥viən˧˥˧

Từ tương tự

sửa

Địa danh

sửa

Viên

  1. (Từ cũ, nghĩa cũ) Wien.

Dịch

sửa