Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
viəʔən˧˥jiəŋ˧˩˨jiəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
viə̰n˩˧viən˧˩viə̰n˨˨

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

viễn

  1. Xa.
    bệnh viễn thị
    truyện khoa học viễn tưởng
    kính nhi viễn chi

Từ dẫn xuất

sửa