Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tuən˨˩tuəŋ˧˧tuəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tuən˧˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

tuồn

  1. Chuyển vào một cách lén lút.
    Hoa.
    Kỳ tuồn khí giới cho bọn chân tay.

Tham khảo Sửa đổi