Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sḭ̈ʔk˨˩ʂḭ̈t˨˨ʂɨt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂïk˨˨ʂḭ̈k˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

sịch

 1. 1. Đg. Động một cách bất ngờ.
  Gió đâu sịch bức mành mành (K)..
  2.ph..
  Bất ngờ.
  :.
  Sịch đến.

Dịch sửa

Tham khảo sửa