Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /sɛ.tjɛm/

Tính từSửa đổi

  Số ít Số nhiều
Giống đực septième
/sɛ.tjɛm/
septième
/sɛ.tjɛm/
Giống cái septième
/sɛ.tjɛm/
septième
/sɛ.tjɛm/

septième /sɛ.tjɛm/

 1. Thứ bảy.
  Septième enfant — con thứ bảy
 2. Phần bảy.
  La septième partie — một phần bảy
  être ravi au septième ciel — xem ciel
  le septième art — xem art

Danh từSửa đổi

  Số ít Số nhiều
Số ít septième
/sɛ.tjɛm/
septièmes
/sɛ.tjɛm/
Số nhiều septième
/sɛ.tjɛm/
septièmes
/sɛ.tjɛm/

septième /sɛ.tjɛm/

 1. Người thứ bảy; cái thứ bảy.

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
septième
/sɛ.tjɛm/
septièmes
/sɛ.tjɛm/

septième /sɛ.tjɛm/

 1. Phần bảy.
 2. Gác bảy, tầng tám.

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
septième
/sɛ.tjɛm/
septièmes
/sɛ.tjɛm/

septième gc /sɛ.tjɛm/

 1. Lớp bảy.
 2. (Âm nhạc) Quãng bảy; âm bảy.

Tham khảoSửa đổi