Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kəwŋ˧˧ ɓo˧˥kəwŋ˧˥ ɓo̰˩˧kəwŋ˧˧ ɓo˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəwŋ˧˥ ɓo˩˩kəwŋ˧˥˧ ɓo̰˩˧

Động từ sửa

công bố

  1. Thông báo cho mọi người đều biết.
    Công bố một đạo luật.
    Tài liệu chưa công bố.

Tham khảo sửa