Tiếng Việt sửa

 
từ trường

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɨ̤˨˩ ʨɨə̤ŋ˨˩˧˧ tʂɨəŋ˧˧˨˩ tʂɨəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˧ tʂɨəŋ˧˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

từ trường

  1. (Vật lý) Vùng không gian trong đó một nam châm hoặc một vật khác có từ tính phát huy tác dụng.
    Xung quanh nam châm luôn có một từ trường.

Dịch sửa

Tham khảo sửa