Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ zwi˧˧tɨ̰˩˧ jwi˧˥˧˥ jwi˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ ɟwi˧˥tɨ̰˩˧ ɟwi˧˥˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

tứ duy

  1. Bốn nguyên tắc của đạo đức lễ, nghĩa, liêm, sỉ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa