Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːw˧˧ te˧˥jaːw˧˥ tḛ˩˧jaːw˧˧ te˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːw˧˥ te˩˩ɟaːw˧˥˧ tḛ˩˧

Danh từ sửa

giao tế

  1. Tiếp đãi khách nước ngoài.

Dịch sửa

Tham khảo sửa