Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kḛ˧˩˧ zaː˧˧ke˧˩˨ ʐaː˧˥ke˨˩˦ ɹaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ke˧˩ ɹaː˧˥kḛʔ˧˩ ɹaː˧˥˧

Phó từ sửa

kể ra

  1. Thực ra.
    Kể ra nó cũng không hèn đâu.

Dịch sửa

Tham khảo sửa