Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ liə̰ʔw˨˩˧˥ liə̰w˨˨˧˧ liəw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥ liəw˨˨˧˥ liə̰w˨˨˧˥˧ liə̰w˨˨

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

tư liệu

  1. Vật liệu để làm một việc gì, tài liệu nghiên cứu.
    Tư liệu kiến trúc.
    Tư liệu lịch sử.

Dịch sửa

Tham khảo sửa