Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tin˧˥ hiə̰ʔw˨˩tḭn˩˧ hiə̰w˨˨tɨn˧˥ hiəw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tin˩˩ hiəw˨˨tin˩˩ hiə̰w˨˨tḭn˩˧ hiə̰w˨˨

Danh từSửa đổi

tín hiệu

 1. Dấu hiệu dùng thay cho lời nói để truyền tin cho nhau.
  Tín hiệu bằng pháo..
  Hệ thống tin hiệu thứ nhất..
  Những kích thích của ngoại cảnh gây cảm giác trong cơ thể, theo học thuyết.
  Páp-lốp..
  Hệ thống tín hiệu thứ hai..
  Lời nói và chữ viết mà loài người dùng để truyền tin cho nhau, theo học thuyết.
  Páp-lốp.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi