Tiếng Pháp sửa

Danh từ sửa

téléradiographie gc

  1. (Y học) Phép chụp tia X từ xa.

Tham khảo sửa