Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
taːj˧˥ hiə̰ʔn˨˩ta̰ːj˩˧ hiə̰ŋ˨˨taːj˧˥ hiəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
taːj˩˩ hiən˨˨taːj˩˩ hiə̰n˨˨ta̰ːj˩˧ hiə̰n˨˨

Động từ sửa

tái hiện

  1. Thể hiện lại thực tế bằng sáng tạo nghệ thuật.

Đồng nghĩa sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)