Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
swi˧˧ ɗo̤j˨˩ʂwi˧˥ ɗoj˧˧ʂwi˧˧ ɗoj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂwi˧˥ ɗoj˧˧ʂwi˧˥˧ ɗoj˧˧

Tính từ sửa

suy đồi

  1. Sút kémhư hỏng đến mức tồi tệ về đạo đứctinh thần.
    Nền văn hoá suy đồi .
    Chế độ phong kiến suy đồi.
  2. Xem tàn tạ

Dịch sửa

Tham khảo sửa