Tiếng Na UySửa đổi

Danh từSửa đổi

Xác định Bất định
Số ít streng strengen
Số nhiều strenger strengene

streng

 1. Dây (đàn, vợt, cung. . . ).
  strengene på en gitar/fiolin/tennisracket
  å ha flere strenger på sin bue — Có nhiều phương kế, phương sách.
  å spille på mange/flere strenger — Dùng nhiều thủ đoạn.

Tính từSửa đổi

Các dạng Biến tố
Giống gđc streng
gt strengt
Số nhiều strenge
Cấp so sánh
cao

streng

 1. Nghiêm nhặt, nghiêm ngặt, nghiêm khắc, khắt khe.
  en streng far/mor/dommer
  Han er streng mot seg selv.
  streng oppdragelse/straff
  å stille strenge krav
  strengt tatt — Thực ra, quả thực.
  strengt nødvendig — Tối cần thiết.
  strengt forbudt — Nghiêm cấm, cấm ngặt.
 2. Khốc liệt, ác liệt, dữ dội.
  en streng vinter
  streng kulde

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi