Tiếng Anh

sửa
 
special

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈspɛ.ʃəl/
  Hoa Kỳ

Tính từ

sửa

special /ˈspɛ.ʃəl/

 1. Đặc biệt, riêng biệt.
  word used in a special sense — từ dùng theo nghĩa đặc biệt
  special price — giá đặc biệt
  to appoint special agents — cử đặc phái viên
  to receive special instructions — nhận những chỉ thị đặc biệt
  special edition — đợt phát hành đặc biệt

Danh từ

sửa

special /ˈspɛ.ʃəl/

 1. Cảnh sát đặc biệt.
 2. Chuyến xe lửa đặc biệt.
 3. Cuộc thi đặc biệt.
 4. Số báo phát hành đặc biệt.

Tham khảo

sửa