Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

 
Xe lửa Việt Nam
Xe lửa: một hàng toa đẩy hay kéo được bởi một hay mấy đầu máy và chạy ở trên đường ray

DịchSửa đổi