Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[sɪk]

Từ đồng âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Latinh sic (“như vậy”).

Phó từSửa đổi

Cấp trung bình
sic

Cấp hơn
không so sánh được

Cấp nhất
không có (tuyệt đối)

sic (không so sánh được)

  1. Đã viết vậy.

Cách dùngSửa đổi

Thường dùng trong trích dẫn với ngoặc như "()" hay "[]" để chỉ rằng đoạn trước đó được chép nguyên văn từ nguồn, dù cho nó có chứa sai sót, như lỗi chính tả. Sic cũng được dùng sau đoạn văn chứa các lỗi có chủ ý.

Đồng nghĩaSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

sic

  1. Kích động một vụ tấn công, xúi giục chó tấn công.

Từ liên hệSửa đổi

Tiếng LatinhSửa đổi

Phó từSửa đổi

sīc

  1. Như vậy.