Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
scène
/sɛn/
scènes
/sɛn/

scène /sɛn/

 1. Sân khấu; nghệ thuật sân khấu.
  Monter sur la scène — lên sân khấu
  Avoir une parfaite connaissance de la scène — rất am hiểu nghệ thuật sân khấu
 2. Cảnh phông.
  La scène représente une forêt — cảnh phông là một khu rừng
 3. Lớp (kịch).
 4. Nơi xảy ra; sự việc xảy ra.
  La scène d’un crime — nơi xảy ra tội ác
  Témoin de la scène — chứng kiến sự việc xảy ra
 5. Cảnh tượng.
  Scène attendrissante — cảnh tượng mủi lòng
 6. Trường.
  Scène politique — trường chính trị
  Scène internationale — trường quốc tế
 7. (Thân mật) Cuộc cãi cọ; cơn thịnh nộ.
  Scène de famille — cuộc cãi cọ trong gia đình
  metteur en scène — xem metteur
  mettre en scène — đạo diễn
  mettre sur la scène — đưa lên sân khấu
  mise en scène — xem mise

Tham khảo

sửa