Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sə̤w˨˩ʂəw˧˧ʂəw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂəw˧˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

sầu

  1. Buồn rầu.
    Thà rằng chẳng biết cho cam, biết ra kẻ.
    Bắc, người.
    Nam thêm sầu. (ca dao)
    Mối sầu này ai gỡ cho xong (Lê Ngọc Hân)

Tham khảo sửa