Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
səː˧˧ kəp˧˥ʂəː˧˥ kə̰p˩˧ʂəː˧˧ kəp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂəː˧˥ kəp˩˩ʂəː˧˥˧ kə̰p˩˧

Từ nguyên

sửa
: bắt đầu; cấp: bậc

Tính từ

sửa

sơ cấp

  1. bậc thấp nhất.
    Trình độ sơ cấp về kĩ thuật.

Tham khảo

sửa