Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

recast /ˌri.ˈkæst/

 1. Sự đúc lại (một khẩu pháo... ); vật đúc lại.
 2. Sự viết lại (một chương).
 3. Sự tính lại (một cột số) số tính lại.
 4. (Sân khấu) Sự phân lại vai (trong một vở kịch); các vai phân lại.

Ngoại động từSửa đổi

recast ngoại động từ recast /ˌri.ˈkæst/

 1. Đúc lại.
  to recast a gun — đúc lại một khẩu pháo
 2. Viết lại.
  to recast a chapter — viết lại một chương
 3. Tỉnh lại.
  to recast a column of figures — tính lại, (cộng lại) một cột số
 4. Phân lại vai.
  to recast a play — phân lại vai trong một vở kịch

Tham khảoSửa đổi