Tiếng Bồ Đào NhaSửa đổi

Động từSửa đổi

protesta

 1. Động từ protestar chia ở ngôi thứ ba số ít.
 2. Lối mệnh lệnh ở ngôi thứ hai số ít của protestar.


Tiếng CatalanSửa đổi

Danh từSửa đổi

protesta gc (số nhiều protestes)

 1. Cuộc biểu tình.
 2. Sự phản kháng, kháng nghị.

Động từSửa đổi

protesta

 1. Động từ protestar chia ở ngôi thứ ba số ít.
 2. Lối mệnh lệnh ở ngôi thứ hai số ít của protestar.

Tiếng PhápSửa đổi

Động từSửa đổi

protesta

 1. Quá khứ lịch sử ở ngôi thứ ba số ít của protester.

Tiếng RomanaSửa đổi

Động từSửa đổi

protesta

 1. Biểu tình.
 2. Phản kháng, kháng nghị.

Từ liên hệSửa đổi

Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
protesta protestas

protesta gc

 1. Biểu tình.
 2. (Luật pháp) Phản kháng, kháng nghị.

Từ liên hệSửa đổi

Động từSửa đổi

protesta

 1. Hiện tại ở ngôi thứ hai số ít không nghi thức của protestar.
 2. Động từ protestar chia ở ngôi thứ ba số ít.
 3. Lối mệnh lệnh ở ngôi thứ hai số ít không nghi thức của protestar.

Tiếng ÝSửa đổi

Danh từSửa đổi

protesta gc (số nhiều proteste)

 1. Cuộc biểu tình.
 2. Sự phản kháng, kháng nghị.

Đồng nghĩaSửa đổi

sự phản kháng

Từ liên hệSửa đổi

Động từSửa đổi

protesta

 1. Động từ protestare chia ở ngôi thứ ba số ít.
 2. Lối mệnh lệnh ở ngôi thứ hai số ít của protestare.