Tiếng AnhSửa đổi

Thành ngữSửa đổi

piece of cake (số nhiều pieces of cake)

  1. Một công việc, nhiệm vụ hay hoạt động rất dễ hoàn thành.