Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fɔ̤j˨˩fɔj˧˧fɔj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fɔj˧˧

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

phòi

  1. Lòi ra, sùi ra.
    Bóp phòi ruột con cá.

Tham khảo sửa