Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰ːŋ˧˩˧ za̰ːj˧˩˧jaːŋ˧˩˨ jaːj˧˩˨jaːŋ˨˩˦ jaːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːŋ˧˩ ɟaːj˧˩ɟa̰ːʔŋ˧˩ ɟa̰ːʔj˧˩

Động từ

sửa

giảng giải

  1. Cắt nghĩa cho về vấn đề gì.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa