Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nuəj˧˧ zɨəʔəŋ˧˥nuəj˧˥ jɨəŋ˧˩˨nuəj˧˧ jɨəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nuəj˧˥ ɟɨə̰ŋ˩˧nuəj˧˥ ɟɨəŋ˧˩nuəj˧˥˧ ɟɨə̰ŋ˨˨

Động từ Sửa đổi

nuôi dưỡng

  1. Nuôi nấngchăm chút cho tồn tại khoẻ mạnh hoặc phát triển nói chung.
    Nuôi dưỡng con cái.
    Nuôi dưỡng mầm non nghệ thuật.

Tham khảo Sửa đổi