Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

newmới: mà đã làm được, sinh ra, chế ra được, v.v. không lâu trước đây

Từ liên hệSửa đổi

news