Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
maw˧˧ ʨawŋ˧˥maw˧˥ ʨa̰wŋ˩˧maw˧˧ ʨawŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maw˧˥ ʨawŋ˩˩maw˧˥˧ ʨa̰wŋ˩˧

Tính từ sửa

mau chóng

  1. Nhanh, chỉ trong thời gian ngắn.
    Giải quyết mau chóng.
    Mau chóng khỏi bệnh.

Tham khảo sửa