Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲɔʔɔn˧˥ɲɔŋ˧˩˨ɲɔŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲɔ̰n˩˧ɲɔn˧˩ɲɔ̰n˨˨

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

nhõn

  1. Chỉ còn rất ít hoặc ở mức thấp nhất.
    Còn nhõn một đồng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa