Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

nhà sàn

  1. Nhàsàn ở trên (cao hơn) mặt đất, mặt nước.