Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

stilt house

  1. Nhà sàn.