Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋə̰jŋ˧˩˧ŋen˧˩˨ŋəːn˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋeŋ˧˩ŋḛʔŋ˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nghểnh

  1. Nói vươn cổ cao.
    Thấp quá phải nghểnh lên mới nhìn được.

Tham khảo sửa