Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

nấm men

  1. Nhóm vi nấm thường có cấu tạo đơn bào và thường sinh sôi nảy nở bằng phương pháp nẩy chồi. Một số loài thuộc nhóm này được sử dụng trong công nghệ thực phẩm, một số khác có thể gây bệnh cho người.

Tham khảoSửa đổi