Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fɨəŋ˧˧ faːp˧˥fɨəŋ˧˥ fa̰ːp˩˧fɨəŋ˧˧ faːp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fɨəŋ˧˥ faːp˩˩fɨəŋ˧˥˧ fa̰ːp˩˧
(tập tin)

Từ nguyên sửa

Phương: hướng; pháp: phép

Danh từ sửa

phương pháp

  1. Lề lốicách thức phải theo để tiến hành công tác với kết quả tốt nhất.
    Học không có phương pháp thì dầu giùi mài hết năm, hết đời cũng chỉ mất công không (Bùi Kỷ)

Dịch sửa

Tham khảo sửa