Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fɨəŋ˧˧ faːp˧˥fɨəŋ˧˥ fa̰ːp˩˧fɨəŋ˧˧ faːp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fɨəŋ˧˥ faːp˩˩fɨəŋ˧˥˧ fa̰ːp˩˧
(tập tin)

Từ nguyên

sửa
Phương: hướng; pháp: phép

Danh từ

sửa

phương pháp

  1. Lề lốicách thức phải theo để tiến hành công tác với kết quả tốt nhất.
    Học không có phương pháp thì dầu giùi mài hết năm, hết đời cũng chỉ mất công không (Bùi Kỷ)

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa