Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
muəŋ˧˥muəŋ˧˩˨muəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
muəŋ˩˧muəŋ˧˩muəŋ˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

muỗng

  1. Thìa.
    Muỗng múc canh.

Tham khảo sửa