Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ma̰ʔt˨˩ ha̤ːŋ˨˩ma̰k˨˨ haːŋ˧˧mak˨˩˨ haːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mat˨˨ haːŋ˧˧ma̰t˨˨ haːŋ˧˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

mặt hàng

  1. Loại hoặc thứ hàng, nói trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.
    Thêm nhiều mặt hàng mới.
    Mặt hàng xuất khẩu.

Tham khảo sửa