Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mo˧˧ ho̤˨˩mo˧˥ ho˧˧mo˧˧ ho˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mo˧˥ ho˧˧mo˧˥˧ ho˧˧

Từ tương tự

sửa

Xem thêm

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa