Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mo˧˧ ho̤˨˩mo˧˥ ho˧˧mo˧˧ ho˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mo˧˥ ho˧˧mo˧˥˧ ho˧˧

Từ tương tự sửa

Tiếng Seneca sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa