mô-tô

(Đổi hướng từ môtô)

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mo˧˧ to˧˧mo˧˥ to˧˥mo˧˧ to˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mo˧˥ to˧˥mo˧˥˧ to˧˥˧

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Việt,

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

mô-tô

  1. Thứ xe hai bánh, tương tự xe đạp, nhưng to hơn, có khi ba bánh, chạy bằng máy nổ.
    Đi mô-tô phân khối lớn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa